top of page

תוכניות קיץ - הנהגת צבר

הנהגת צבר מארגנת ומשתתפת בתוכניות קיץ מגוונות עליהם תוכלו למצוא אינפורמציה בקישורים הבאים.

WhatsApp+Image+2018-12-17+at+12.50.15+PM
WhatsApp+Image+2018-12-17+at+12.48.55+PM
WhatsApp+Image+2018-12-17+at+12.47.44+PM
WhatsApp+Image+2018-12-17+at+12.48.23+PM
WhatsApp+Image+2018-12-17+at+12.47.24+PM
WhatsApp+Image+2018-12-17+at+12.49.36+PM

מחנה ביחד

לאינפורמציה לגבי מחנה ביחד, לחצו כאן

מחנה צבבה - צעירים

לאינפורמציה לגבי מחנה צבבה לצעירים (ז' וח') לחצו כאן

מחנה צבבה - בוגרים

לאינפורמציה לגבי מחנה צבבה לצעירים (ט' ושכב״ג) לחצו כאן

חץ וקשת

לאינפורמציה לגבי חץ וקשת, לחצו כאן

צבבה - חץ וקשת

לאינפורמציה לגבי צבבה - חץ וקשת, לחצו כאן

מסע לפולין

לאינפורמציה לגבי מסע לפולין, לחצו כאן
ביחד
צבבה
חץ וקשת
צבבה cvk
פולין
bottom of page