top of page

אירוע פתיחת שנה

מידי שנה, שבט חרמון נפתח עם אירוע כייפי לכל הקהילה!

זהו הזמן בו הקהילה וילדכם יכולים להכיר את השבט לקבל אינפורמציה וגם להרשם לשנת הפעילות

ארוע הפתיחה יתקיים ב 1 באוקטובר 2023 

בJCC  Schwartz Reisman Centre 

יום הצופה

יום הצופה הוא יום בו החניכים מכל השכבות עוברים סדנאות צופיות שבה הם לומדים צופיות בסיסית. כל שכבה משתתפת בטקס עליית דרגות, ומוכיחה לשבט שהיא מוכנה לשלב הבא במסלול הצופי.

בסוף היום, החניכים עוברים טקס נוסף, שבו מקבלים את העניבות החדשות.

bottom of page